Župa Sv. Ilije Proroka Glamoč

Kontakt

Adresa:

Župni ured Sv. Ilije Proroka
Nikole Bojinovića 19
80230 Glamoč

Tel:

+387 (0) 34 272 199

Mob:

+387 (0) 63 881 715

E-mail:

zupa.glamoc@gmail.com


Pomoć u izgradnji Crkve


StatistikaPrijava

Korisnik:
Lozinka:
Registriraj se

Nedjeljnja i blagdanska čitanja

Biblijska čitanja nedjeljnjog bogoslužja razdijeljena su na tri kruga : A,B,C. Krug A pada godine 2011., 2014., 2017. ..., krug B godine 2012., 2015., 2018. ..., krug C godine 2010., 2013., 2016. ... itd. Svaka nedjelja ima dva čitanja : I. iz Starog zavjeta i II. iz Novog. U nedjelju nakon blagdana Krštenja Isusova, u siječnju, počinju Čitanja i Evanđelja nedjelja kroz godinu. Te se nedjelje prekidaju u korizmi, a nastavljaju se, nakon blagdana Presvetog Trojstva, neprekidno do 34. nedjelje kroz godinu, to jest do blagdana Krista - Kralja svega stvorenoga.


20. 7. 2014.

 

16. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Mudr 12,13.16-19

Knjiga Mudrosti

12  13Jer, osim tebe, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. 16Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. 17Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. 18Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. 19A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe.

 

Pripjevni psalam: Ps 86,5-6.9-10.15-16

Psalam

86  5Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. 6Slušaj, Jahve, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog. 9Svi narodi što ih stvori doći će i klanjat` se tebi, o Jahve, i slavit će ime tvoje. 10Jer ti si velik i činiš čudesa: ti si jedini Bog. 15No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost. 16Pogledaj na me i smiluj se meni; daj svome sluzi snage svoje i spasi sina sluškinje svoje!

 

Drugo čitanje: Rim 8,26-27

Poslanica Rimljanima

8  26Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. 27A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha - da se on po Božju zauzima za svete.

 

Evanđelje: Mt 13,24-43

Evanđelje po Mateju

13  24Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. 25Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. 26Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. 27Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: `Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?` 28On im odgovori: `Neprijatelj čovjek to učini.` Nato mu sluge kažu: `Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?` 29A on reče: `Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. 30Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.`" 31I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. 32Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama." 33I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne." 34Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba - 35da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta. 36Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." 37On odgovori: "Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. 38Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. 39Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. 40Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. 41Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike 42i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. 43Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega." "Tko ima uši, neka čuje!"

 

 

 

17. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: 1 Kr 3,5.7-12

Prva knjiga o Kraljevima

3  5U Gibeonu se Jahve javi Salomonu noću u snu. Bog reče: “Traži što da ti dadem.” 7Sada, o Jahve, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. 8Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. 9Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!” 10Bijaše milo Jahvi što je Salomon to zamolio. 11Zato mu Jahve reče: “Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, 12evo ću učiniti po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe,

 

Pripjevni psalam: Ps 119,57.72.76-77.127-130

Psalam

119  57Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje čuvam riječi. 72Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika. 76Tvoja ljubav nek` mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom. 77Nek` dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada. 127Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo. 128Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. 129Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja. 130Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.

 

Drugo čitanje: Rim 8,28-30

Poslanica Rimljanima

8  28Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. 29Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. 30Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

 

Evanđelje: Mt 13,44-52

Evanđelje po Mateju

13  44"Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu." 45"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: 46pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga." 47"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. 48Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. 49Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih 50i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi." 51"Jeste li sve ovo razumjeli?" Odgovore mu: "Jesmo." 52A on će im: "Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro."

 

 

18. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Iz 55,1-3

Izaija

55  1”O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite.  Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka! 2Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. 3Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih.”

 

Pripjevni psalam: Ps 145,8-9.15-18

Psalam

145  8Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom. 9Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim. 15Oči sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme. 16Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. 17Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima. 18Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.

 

Drugo čitanje: Rim 8,35.37-39

Poslanica Rimljanima

8  35Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? 37U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. 38Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, 39ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

 

Evanđelje: Mt 14,13-21

Evanđelje po Mateju

14  13Kad je Isus to čuo, povuče se odande lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. 14Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike. 15Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: "Pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane." 16A Isus im reče: "Ne treba da idu, dajte im vi jesti." 17Oni mu kažu: "Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe." 18A on će im: "Donesite mi ih ovamo." 19I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. 20I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše dvanaest punih košara. 21A blagovalo je oko pet tisuća muškaraca, osim žena i djece.

 

 

 

Preobraženje Gospodinovo

 

Prvo čitanje: Dn 7,9-10.13-14

Daniel

7  9Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. 10Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše. 13Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. 14Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti.

 

Pripjevni psalam: Ps 97,1-2.5-6.9

Psalam

97  1Jahve kraljuje: neka kliče zemlja, nek` se vesele otoci mnogi! 2Oblak i tama ovijaju njega, pravda i pravo temelji su prijestolja njegova. 5Brda se tope pred Jahvom k`o vosak, pred vladarom zemlje sve. 6Nebesa navješćuju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu. 9Jer ti si, o Jahve, Svevišnji - nad svom zemljom, visoko, visoko nad bozima svima.

 

Drugo čitanje: 2 Pt 1,16-19

Druga Petrova poslanica

1  16Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. 17Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! 18Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori. 19Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

 

Evanđelje: Lk 9,28-36

Evanđelje po Luki

9  28Jedno osam dana nakon tih besjeda povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. 29I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista. 30I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. 31Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. 32No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. 33I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: "Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji." Nije znao što govori. 34Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. 35A glas se začu iz oblaka: "Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!" 36I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.

 

 

 

19. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: 1 Kr 19,9.11-13

Prva knjiga o Kraljevima

19  9Ondje je ušao u neku spilju i prenoćio u njoj. I gle, eto k njemu riječi Jahvine: “Što ćeš ti ovdje, Ilija?” 11Glas mu reče: “Iziđi i stani u gori pred Jahvom. Evo Jahve upravo prolazi.” Pred Jahvom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Jahve nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Jahve nije bio u potresu; 12a poslije potresa bio je oganj, ali Jahve nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. 13Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Tada mu progovori glas i reče: “Što ćeš ovdje, Ilija?”

 

Pripjevni psalam: Ps 85,9-14

Psalam

85  9Da poslušam što mi to Jahve govori: Jahve obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. 10Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova živjeti u zemlji našoj. 11Ljubav će se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti. 12Vjernost će nicat` iz zemlje, Pravda će gledat` s nebesa. 13Jahve će dati blagoslov i sreću, i zemlja naša urod svoj. 14Pravda će stupati pred njim, a Mir tragom stopa njegovih.

 

Drugo čitanje: Rim 9,1-5

Poslanica Rimljanima

9  1Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom: 2silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. 3Da, htio bih ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu. 4Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i Slava, i Savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja; 5njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.

 

Evanđelje: Mt 14,22-33

Evanđelje po Mateju

14  22I odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. 23A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. 24Lađa se već mnogo stadija bila ostisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. 25O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. 26A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" I od straha kriknuše. 27Isus im odmah progovori: "Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!" 28Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!" 29A on mu reče: "Dođi!" I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. 30Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me!" 31Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao?" 32Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. 33A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si Sin Božji!"

 

Katolički kalendar

Svetac dana

P 25 Jakov, apostol; Kristofor

Duhovna glazba online

Hrvatski Katolički radio

Radio Marija


Untitled Document
 • Svim Na Zemlji
 • Kyrie Eleison
 • Veselje Ti Navješćujem
 • Djetešce Nam Se Rodilo
 • O, Betleme
 • Radujte Se Narodi
 • To Vrijeme Godišta
 • Oj Pastiri, Čudo Novo
 • Narodi Nam Se
 • Majko, Dolazi Božić
 • Vukovarska Tambura
 • Bonus: Obećana Zemlja

Radio uživo

Radio Tomislavgrad


Radio Studio N


Vremenska prognoza

Pregled programa