Župa Sv. Ilije Proroka Glamoč

Kontakt

Adresa:

Župni ured Sv. Ilije Proroka
Nikole Bojinovića 19
80230 Glamoč

Tel:

+387 (0) 34 272 199

Mob:

+387 (0) 63 881 715

E-mail:

zupa.glamoc@gmail.com


Pomoć u izgradnji Crkve


StatistikaPrijava

Korisnik:
Lozinka:
Registriraj se

Nedjeljnja i blagdanska čitanja

Biblijska čitanja nedjeljnjog bogoslužja razdijeljena su na tri kruga : A,B,C. Krug A pada godine 2011., 2014., 2017. ..., krug B godine 2012., 2015., 2018. ..., krug C godine 2010., 2013., 2016. ... itd. Svaka nedjelja ima dva čitanja : I. iz Starog zavjeta i II. iz Novog. U nedjelju nakon blagdana Krštenja Isusova, u siječnju, počinju Čitanja i Evanđelja nedjelja kroz godinu. Te se nedjelje prekidaju u korizmi, a nastavljaju se, nakon blagdana Presvetog Trojstva, neprekidno do 34. nedjelje kroz godinu, to jest do blagdana Krista - Kralja svega stvorenoga.


1. 11. 2014.

 

30. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Izl 22,20-26

Knjiga Izlaska

22  20Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. 21Ne cvilite udovice i siročeta! 22Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. 23Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ostati udovice a djeca siročad. 24Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar!  Ne nameći mu kamata! 25Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. 26Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!

 

Pripjevni psalam: Ps 18,2-4.47.51

Psalam

18  2Ljubim te, Jahve, kreposti moja! 3Jahve, hridino moja, utvrdo moja spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja! 4Zazvat ću Jahvu, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen. 47Živio Jahve!  Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje! 51umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost si iskazao, Davidu i potomstvu njegovu navijeke.

 

Drugo čitanje: 1 Sol 1,5-10

Prva poslanica Solunjanima

1  5jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas među vama bili. 6I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga 7tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. 8Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. 9Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu 10i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.

 

Evanđelje: Mt 22,34-40

Evanđelje po Mateju

22  34A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, 35a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: 36"Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" 37A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38To je najveća i prva zapovijed. 39Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

 

 

SVI SVETI

 

Prvo čitanje: Otk 7,2-4.9-14

Otkrivenje

7  2I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: 3"Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!" 4I začujem broj opečaćenih - sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih: 9Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. 10Viču iz glasa: "Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!" 11I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica, 12i pokloniše se Bogu govoreći: "Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen." 13I jedan me od starješina upita: "Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?" 14Odgovorih mu: "Gospodine moj, ti to znaš." A on će mi: "Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.

 

Pripjevni psalam: Ps 24,1-6

Psalam

24  1Psalam. Davidov. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. 2On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti. 3Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? 4Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. 5On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. 6Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

Drugo čitanje: 1 Iv 3,1-3

Prva Ivanova poslanica

3  1Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. 2Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. 3I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.

 

Evanđelje: Mt 5,1-12

Evanđelje po Mateju

5  1Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. 2On progovori i stane ih naučavati: 3"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! 4Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! 5Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! 6Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! 7Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! 8Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! 9Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! 10Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!" 11"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! 12Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!"

 

 

 

SPOMEN SVIH VJERNIH POKOJNIKA - DUŠNI DAN

 

Prvo čitanje: Mudr 3,1-9

Knjiga Mudrosti

3  1A duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. 2Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća; 3i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. 4Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. 5Za malo muke zadobili su dobra velika jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. 6Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu. 7Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati te će vrcati kao iskre u strnjici. 8Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevat nad njima uvijeke. 9Koji se u nj ufaju spoznat će istinu, i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe.

 

Pripjevni psalam: Ps 23,1-6

Psalam

23  1Psalam. Davidov. Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; 2na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi 3i krijepi dušu moju.  Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. 4Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. 5Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim.  Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. 6Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.

 

Drugo čitanje: Rim 6,3-9

Poslanica Rimljanima

6  3Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. 4Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. 5Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. 6Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. 7Ta tko umre, opravdan je od grijeha. 8Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. 9Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje.

 

Evanđelje: Iv 14,1-6

Evanđelje po Ivanu

14  1"Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! 2U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`? 3Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. 4A kamo ja odlazim, znate put." 5Reče mu Toma: "Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?" 6Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

 

 

 

32. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Mudr 6,12-16

Knjiga Mudrosti

6  12Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. 13Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. 14Tko zorom rani njoj taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. 15Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. 16Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i u susret im dolazi u svakoj misli.

 

Pripjevni psalam: Ps 63,2-8

Psalam

63  2O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. 3U Svetištu sam tebe motrio gledajuć` ti moć i slavu. 4Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slavit`. 5Tako ću te slavit` za života, u tvoje ću ime ruke dizati. 6Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. 7Na postelji se tebe spominjem, u bdjenjima noćnim mislim na tebe. 8Ti postade meni pomoć, kličem u sjeni krila tvojih.

 

Drugo čitanje: 1 Sol 4,13-18

Prva poslanica Solunjanima

4  13Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. 14Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. 15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. 16Jer sam će Gospodin - na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, 17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. 18Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

 

Evanđelje: Mt 25,1-13

Evanđelje po Mateju

25  1"Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. 2Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. 3Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. 4Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja." 5"Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. 6O ponoći nasta vika: `Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!` 7Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. 8Lude tada rekoše mudrima: `Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!` 9Mudre im odgovore: `Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!`" 10"Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. 11Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: `Gospodine! Gospodine! Otvori nam!` 12A on im odgovori: `Zaista kažem vam, ne poznam vas!` 13Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!"

 

 

 

33. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Izr 31,10-13.19-20.30-31

Mudre izreke

31  10Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. 11Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. 12Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. 13Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. 19Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. 20Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. 30Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. 31Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na Vratima hvale djela njezina!

 

Pripjevni psalam: Ps 128,1-5

Psalam

128  1Hodočasnička pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama! 2Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti. 3Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće; sinovi tvoji k`o mladice masline oko stola tvojega. 4Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se Jahve boji! 5Blagoslovio te Jahve sa Siona, uživao sreću Jeruzalema sve dane života svog!

 

Drugo čitanje: 1 Sol 5,1-6

Prva poslanica Solunjanima

5  1A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. 2Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. 3Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. 4Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: 5ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. 6Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

 

Evanđelje: Mt 25,14-30

Evanđelje po Mateju

25  14"Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. 15Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti. 16I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. 17Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. 18Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." 19"Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. 20Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: `Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!` 21Reče mu gospodar: `Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!`" 22"Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: `Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!` 23Reče mu gospodar: `Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.`" 24"A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: `Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. 25Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!` 26A gospodar mu reče: `Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! 27Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.`" 28"`Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. 29Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. 30A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.`"

 

Katolički kalendar

Svetac dana

S 1 SVI SVETI; Svetislav, Sveto

Duhovna glazba online

Hrvatski Katolički radio

Radio Marija


Untitled Document
 • Svim Na Zemlji
 • Kyrie Eleison
 • Veselje Ti Navješćujem
 • Djetešce Nam Se Rodilo
 • O, Betleme
 • Radujte Se Narodi
 • To Vrijeme Godišta
 • Oj Pastiri, Čudo Novo
 • Narodi Nam Se
 • Majko, Dolazi Božić
 • Vukovarska Tambura
 • Bonus: Obećana Zemlja

Radio uživo

Radio Tomislavgrad


Radio Studio N


Vremenska prognoza

Pregled programa