Župa Sv. Ilije Proroka Glamoč

Kontakt

Adresa:

Župni ured Sv. Ilije Proroka
Nikole Bojinovića 19
80230 Glamoč

Tel:

+387 (0) 34 272 199

Mob:

+387 (0) 63 881 715

E-mail:

zupa.glamoc@gmail.com


Pomoć u izgradnji Crkve


StatistikaPrijava

Korisnik:
Lozinka:
Registriraj se

Nedjeljnja i blagdanska čitanja

Biblijska čitanja nedjeljnjog bogoslužja razdijeljena su na tri kruga : A,B,C. Krug A pada godine 2011., 2014., 2017. ..., krug B godine 2012., 2015., 2018. ..., krug C godine 2010., 2013., 2016. ... itd. Svaka nedjelja ima dva čitanja : I. iz Starog zavjeta i II. iz Novog. U nedjelju nakon blagdana Krštenja Isusova, u siječnju, počinju Čitanja i Evanđelja nedjelja kroz godinu. Te se nedjelje prekidaju u korizmi, a nastavljaju se, nakon blagdana Presvetog Trojstva, neprekidno do 34. nedjelje kroz godinu, to jest do blagdana Krista - Kralja svega stvorenoga.


23. 11. 2014.

 

33. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Izr 31,10-13.19-20.30-31

Mudre izreke

31  10Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. 11Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. 12Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. 13Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. 19Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. 20Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. 30Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. 31Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na Vratima hvale djela njezina!

 

Pripjevni psalam: Ps 128,1-5

Psalam

128  1Hodočasnička pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama! 2Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti. 3Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće; sinovi tvoji k`o mladice masline oko stola tvojega. 4Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se Jahve boji! 5Blagoslovio te Jahve sa Siona, uživao sreću Jeruzalema sve dane života svog!

 

Drugo čitanje: 1 Sol 5,1-6

Prva poslanica Solunjanima

5  1A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. 2Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. 3Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. 4Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: 5ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. 6Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

 

Evanđelje: Mt 25,14-30

Evanđelje po Mateju

25  14"Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. 15Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti. 16I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. 17Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. 18Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." 19"Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. 20Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: `Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!` 21Reče mu gospodar: `Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!`" 22"Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: `Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!` 23Reče mu gospodar: `Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.`" 24"A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: `Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. 25Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!` 26A gospodar mu reče: `Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! 27Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.`" 28"`Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. 29Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. 30A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.`"

 

 

KRIST KRALJ

 

Prvo čitanje: Ez 34,11-12.15-17

Ezekiel

34  11Jer ovako govori Jahve Gospod: `Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! 12Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit` ih iz svih mjesta u koje se raspršiše u dan oblaka i mraka. 15Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka - riječ je Jahve Gospoda. 16Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom - past ću ih pravedno.` 17A vama, ovce moje, ovako govori Jahve Gospod: `Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!

 

Pripjevni psalam: Ps 23,1-6

Psalam

23  1Psalam. Davidov. Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; 2na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi 3i krijepi dušu moju.  Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. 4Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. 5Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim.  Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. 6Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.

 

Drugo čitanje: 1 Kor 15,20-26.28

Prva poslanica Korinćanima

15  20Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! 21Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! 22Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. 23Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; 24potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. 25Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. 26Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt 28I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu.

 

Evanđelje: Mt 25,31-46

Evanđelje po Mateju

25  31"Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. 32I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. 33Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva." 34"Tada će kralj reći onima sebi zdesna: `Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! 35Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; 36gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.`" 37"Tada će mu pravednici odgovoriti: `Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? 38Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? 39Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?` 40A kralj će im odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!`" 41"Zatim će reći i onima slijeva: `Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! 42Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; 43stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!`" 44"Tada će mu i oni odgovoriti: `Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?` 45Tada će im on odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.`" 46"I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni."

 

 

Katolički kalendar

Svetac dana

U 25 Katarina Aleksandrijska

Duhovna glazba online

Hrvatski Katolički radio

Radio Marija


Untitled Document
 • Svim Na Zemlji
 • Kyrie Eleison
 • Veselje Ti Navješćujem
 • Djetešce Nam Se Rodilo
 • O, Betleme
 • Radujte Se Narodi
 • To Vrijeme Godišta
 • Oj Pastiri, Čudo Novo
 • Narodi Nam Se
 • Majko, Dolazi Božić
 • Vukovarska Tambura
 • Bonus: Obećana Zemlja

Radio uživo

Radio Tomislavgrad


Radio Studio N


Vremenska prognoza

Pregled programa