Župa Sv. Ilije Proroka Glamoč

Kontakt

Adresa:

Župni ured Sv. Ilije Proroka
Nikole Bojinovića 19
80230 Glamoč

Tel:

+387 (0) 34 272 199

Mob:

+387 (0) 63 881 715

E-mail:

zupa.glamoc@gmail.com


Pomoć u izgradnji Crkve


StatistikaPrijava

Korisnik:
Lozinka:
Registriraj se

Nedjeljnja i blagdanska čitanja

Biblijska čitanja nedjeljnjog bogoslužja razdijeljena su na tri kruga : A,B,C. Krug A pada godine 2011., 2014., 2017. ..., krug B godine 2012., 2015., 2018. ..., krug C godine 2010., 2013., 2016. ... itd. Svaka nedjelja ima dva čitanja : I. iz Starog zavjeta i II. iz Novog. U nedjelju nakon blagdana Krštenja Isusova, u siječnju, počinju Čitanja i Evanđelja nedjelja kroz godinu. Te se nedjelje prekidaju u korizmi, a nastavljaju se, nakon blagdana Presvetog Trojstva, neprekidno do 34. nedjelje kroz godinu, to jest do blagdana Krista - Kralja svega stvorenoga.


28. 9. 2014.

 

25. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Iz 55,6-9

Izaija

55  6Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu! 7Nek` bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek` se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. 8“Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti,” riječ je Jahvina. 9“Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.”

 

Pripjevni psalam: Ps 145,2-3.8-9.17-18

Psalam

145  2Svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. 3Velik je Jahve i svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova! 8Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom. 9Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim. 17Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima. 18Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.

 

Drugo čitanje: Fil 1,20-24.27

Poslanica Filipljanima

1  20kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. 21Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! 22A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! 23Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; 24ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. 27Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru

 

Evanđelje: Mt 20,1-16

Evanđelje po Mateju

20  1"Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. 2Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. 3Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni 4pa i njima reče: `Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.` 5I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. 6A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: `Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?` 7Kažu mu: `Jer nas nitko ne najmi.` Reče im: `Idite i vi u vinograd.`" 8"Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: `Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.` 9Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. 10Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. 11A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: 12`Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.`" 13"Nato on odgovori jednomu od njih: `Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? 14Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. 15Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?`" 16"Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji."

 

 

26. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Ez 18,25-28

Ezekiel

18  25A vi velite: `Put Jahvin nije pravedan!` Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? 26Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. 27A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moj zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti. 28Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.

 

Pripjevni psalam: Ps 25,4-9

Psalam

25  4Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama! 5Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: u tebe se pouzdajem svagda. 6Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. 7Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! 8Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. 9On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje: Fil 2,1-11

Poslanica Filipljanima

2  1Ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, 2ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; 3nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego - u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; 4ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih! 5Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu: 6On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, 7nego sam sebe "oplijeni" uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, 8ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. 9Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, 10da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. 11I svaki će jezik priznati: "Isus Krist jest Gospodin!" - na slavu Boga Oca.

 

Evanđelje: Mt 21,28-32

Evanđelje po Mateju

21  28"A što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: `Sinko, hajde danas na posao u vinograd!` 29On odgovori: `Neću!` No poslije se predomisli i ode. 30Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: `Evo me, gospodaru!` i ne ode. 31Koji od te dvojice izvrši volju očevu?" Kažu: "Onaj prvi." Nato će im Isus: "Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! 32Doista, Ivan dođe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete."

 

 

 

27. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Iz 5,1-7

Izaija

5  1Zapjevat ću svojemu dragome, pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu.  Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. 2Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. 3Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite izmeđ` mene i vinograda mojega. 4Što još mogoh učiniti za svoj vinograd a da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? 5No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. 6U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek` u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime. 7Vinograd Jahve nad Vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja.

 

Pripjevni psalam: Ps 80,9.12-16.19-20

Psalam

80  9Ti prenese čokot iz Egipta, pogane istjera, a njega zasadi. 12Mladice svoje ispruži do mora i svoje ogranke do Rijeke. 13Zašto si mu srušio ogradu da ga beru svi što putem prolaze, 14da ga pustoši vepar iz šume, da ga pasu poljske zvijeri? 15Vrati se, Bože nad Vojskama, pogledaj s neba i vidi, obiđi ovaj vinograd: 16zakrili što zasadi desnica tvoja, sina kog za se odgoji! 19Nećemo se više odmetnuti od tebe; poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje. 20Jahve, Bože nad Vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

 

Drugo čitanje: Fil 4,6-9

Poslanica Filipljanima

4  6Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. 7I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. 8Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu! 9Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!

 

Evanđelje: Mt 21,33-43

Evanđelje po Mateju

21  33"Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. 34Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. 35A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. 36I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako." 37"Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: `Poštovat će mog sina.` 38Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: `Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!` 39I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju." 40"Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?" 41Kažu mu: "Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme." 42Kaže im Isus: "Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo - kakvo čudo u očima našim! 43Zato će se - kažem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!

 

 

 

 

28. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Iz 25,6-10

Izaija

25  6I Jahve nad Vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. 7Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše 8i uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Jahve, Gospod, otrti - sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti: tako Jahve reče. 9I reći će se u onaj dan: “Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio; ovo je Jahve u koga se uzdasmo!  Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, 10jer ruka Jahvina na ovoj gori počiva!” Moab je izgažen na svome mjestu kao što se gazi slama na buništu;

 

Pripjevni psalam: Ps 23,1-6

Psalam

23  1Psalam. Davidov. Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; 2na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi 3i krijepi dušu moju.  Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. 4Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. 5Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim.  Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. 6Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati kroz dane mnoge.

 

Drugo čitanje: Fil 4,12-14.19-20

Poslanica Filipljanima

4  12Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. 13Sve mogu u Onome koji me jača! 14Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. 19A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. 20Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.

 

Evanđelje: Mt 22,1-14

Evanđelje po Mateju

22  1Isus im ponovno prozbori u prispodobama: 2"Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. 3Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći. 4Opet posla druge sluge govoreći: `Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu!`" 5"Ali oni ne mareći odoše - jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. 6Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. 7Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali." 8"Tada kaže slugama: `Svadba je, evo, pripravljena ali uzvanici ne bijahu dostojni. 9Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu!`" 10"Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše - i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. 11Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. 12Kaže mu: `Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?` A on zanijemi. 13Tada kralj reče poslužiteljima: `Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.` 14Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih."

 

 

29. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Prvo čitanje: Iz 45,1.4-6

Izaija

45  1Ovako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome: “Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. 4Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi. 5Ja sam Jahve i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: 6nek` se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo.” Ja sam Jahve i nema drugoga;

 

Pripjevni psalam: Ps 96,1.3-5.7-10

Psalam

96  1Pjevajte Jahvi pjesmu novu! Pjevaj Jahvi, sva zemljo! 3kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova. 4Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova! 5Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa! 7Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu! 8Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove, 9poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove.  Strepi pred njim, zemljo sva! 10Nek` se govori među poganima: “Jahve kraljuje!” Svijet on učvrsti da se ne pomakne, narodima pravedno upravlja.

 

Drugo čitanje: 1 Sol 1,1-5

Prva poslanica Solunjanima

1  1Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! 2Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama 3spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. 4Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja 5jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas među vama bili.

 

Evanđelje: Mt 22,15-21

Evanđelje po Mateju

22  15Tada farizeji odoše i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. 16Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: "Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. 17Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?" 18Znajući njihovu opakost, reče Isus: "Zašto me iskušavate, licemjeri? 19Pokažite mi porezni novac!" Pružiše mu denar. 20On ih upita: "Čija je ovo slika i natpis?" 21Odgovore: "Carev." Kaže im: "Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje."

 

 

Katolički kalendar

Svetac dana

U 30 Sv. Jeronim; Honorij; Jerko

Duhovna glazba online

Hrvatski Katolički radio

Radio Marija


Untitled Document
 • Svim Na Zemlji
 • Kyrie Eleison
 • Veselje Ti Navješćujem
 • Djetešce Nam Se Rodilo
 • O, Betleme
 • Radujte Se Narodi
 • To Vrijeme Godišta
 • Oj Pastiri, Čudo Novo
 • Narodi Nam Se
 • Majko, Dolazi Božić
 • Vukovarska Tambura
 • Bonus: Obećana Zemlja

Radio uživo

Radio Tomislavgrad


Radio Studio N


Vremenska prognoza

Pregled programa